หน้าแรกกยศ.สำนักงานใหญ่ | ข้อมูลการกู้ยืม กยศ. |  ตารางคำนวณหนี้  |  ตรวจสอบยอดหนี้  |  ถาม - ตอบ  |  หน่วยงานอื่น ๆ
ภาคการศึกษาที่ 1/2557
นักศึกษารุ่นพี่รหัส 53-56
นักศึกษารุ่นน้องรหัส 57
นักศึกษารุ่นพี่รหัส 53-56

นักศึกษารุ่นน้องรหัส 57

 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
 
ภาค 1/2556 ภาค 2/2556
 
   
   
   
   
     
 

 
 

 
 

.........................................................................................................(ประกาศ ณ วันที่ 22-03-2558)

 
 

.........................................................................................................(ประกาศ ณ วันที่ 25-01-2558)

 
 

.........................................................................................................(ประกาศ ณ วันที่ 25-01-2558)

 
 

.........................................................................................................(ประกาศ ณ วันที่ 12-11-2557)