หน้าแรกกยศ.สำนักงานใหญ่ | ข้อมูลการกู้ยืม กยศ. |  ตารางคำนวณหนี้  |  ตรวจสอบยอดหนี้  |  ถาม - ตอบ  |  หน่วยงานอื่น ๆ
ภาคการศึกษาที่ 1/2560
นักศึกษารุ่นพี่ รหัส 56-59

นักศึกษาใหม่ รุ่นน้อง รหัส 60

นักศึกษารุ่นพี่รหัส 56-59
นักศึกษารุ่นใหม่ รุ่นน้อง รหัส 60
 
 
ภาค 1/2558 ภาค 2/2558
 
   
   
   
   

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด ปีการศึกษา 2560
(นักศึกษาใหม่กลุ่มที่ 2 และ 3)

1. กำหนดการกู้ยืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา 2560 (กลุ่มที่ 2 และ 3)
2. ตัวอย่างการกรอกเอกสาร